Advokatassistent Anita Johansen DNA

Telefon: +47 95 16 46 82
e-post: anita@eurojuris.no

Anita Johansen er advokatassistent ved vårt kontor i Narvik. Her har hun vært siden 1999.
Tidligere har Anita jobbet på to forskjellige advokatkontor samt flere år ved Ofoten tingrett med både saksbehandling, skifte og tinglysing. Hun har eksamen som Advokatassistent DNA samt som medhjelper eiendomsmegling og oppgjørsansvarlig eiendomsmegling. Anita har bred erfaring fra de fleste saksområder ved et advokatkontor så som oppgjør ved eiendomsmegling, tvangssalg, konkursbehandling herunder lønnsgaranti, arv og skifte m.v. Hun har vært styremedlem og styreleder i foreningen for Advokatassistenter i flere år.

Utdannelse/praksis
1984 – 1988: 3-årig handelsskole,regnskap
1988 – 1990: Bankakademiet, div. moduler
1991 – 1993: Kontorfullmektig, Sorenskriveren i Narvik
1991 – 1992: Narvik Ingeniørhøyskole, forkurs
1994 – Kontorfullmektig, Ofoten herredsrett
1994 – 1995: Adv. sekretær, Adv. Kjell M. Øymo
1995 – 1996: Adv. sekretær, Adv. Ole Fr. Hienn
1998 – 1999 Sekretær, Ofoten herredsrett
1999 – 2003 Adv. sekretær, Advokatfirma Johnsen Storø
2003 – Advokatassistent, Advokatfirma Storø

Tilleggskompetanse
Autorisert medhjelper for eiendomsmegling med særskilt
eksamen for oppgjør, jfr. eiendomsmeglingsloven § 4-4

Hva gjør en advokatassistent?
En advokatassistent DNA utfører selvstendige juridiske arbeidsoppgaver under advokatens ansvar og kontroll i form av interne utkast, f.eks:
• Utarbeidelse av utvalgte juridiske dokumenter (eks. oppsigelsesbrev, testament, gavebrev og gjeldsbrev m.m.).
• Rutinepreget juridisk arbeid (eks. inkassovarsel, betalingsoppfordring, tvangsforretninger/tvangssalg m.m.).
• Innhentelse av opplysninger og utfylling av skjemaer, bl.a. foretaksmeldinger med tilhørende dokumenter, skjøter, pantobligasjoner, ektepakter, selvangivelser, m.m.
• Forberede saker, standard forliksklage/stevning.
• Standardkontrakter (eks. ansettelseskontrakter, samboerkontrakter, avtale om felles foreldreansvar og husleiekontrakter m.m.).
• Enklere prosesskrift, omkostningsoppgave, saksutdrag, juridisk utdrag.
• Bistand med klientkontakt/deltakelse på møter og bistand med oppfølgende arbeid/korrespondanse.
• Kildesøk i konkrete saker (dommer, lover, forskrifter, forarbeider, teori mv. iht. domsamlinger, oppslagsbøker og Lovdata).
• Skiftebehandling, konkurs- og dødsbo.
• Bistand med eiendomsoverdragelser.
• Erstatningsrett: Innhenting og bearbeiding av fakta, erstatningsberegning.
• Individuelt tilpassede oppgaver etter den enkeltes kvalifikasjoner og utvikling.