Advokat Charlotte Bartholsen Greger MNA

E-post: charlotte@eurojuris.no
Mobil: 41 46 20 05

Charlotte Bartholsen Greger er advokat ved vårt kontor i Narvik. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i 2011 med spesialfag i arbeidsrett og selskapsrett. Hun har arbeidet som advokatfullmektig / advokat siden 2011, og hun har bl.a. vært konstituert kommuneadvokat i Narvik kommune.

Charlotte arbeider med en rekke saksfelter hos oss, med en hovedtyngde innenfor arv og skifterett, familierett, kontraktsrett, arbeidsrett, barnefordeling og barnevern.

Utdannelse:
2011 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Praksis:
2011 – 2014: Advokatfullmektig, Advokatene Solvin og Larsen
2014 – 2017: Advokat, Advokatfirma Solvin AS
2017 – 2018: Advokat hos kommuneadvokaten / konst. kommuneadvokat Narvik kommune
2018 – : Advokat, Advokatfirma Eurojuris Narvik AS

Verv:
2009 – Nestleder – Jusshjelpa i Nord-Norge AS

Særlige kompetanseområder:
– Familierett
– Arv og skifte
– Arbeidsrett
– Kontraktsrett
– Barnefordeling
– Barnevern