Advokatassistent DNA Hanne Andersen

Telefon: +47 77 00 21 00
hanne.andersen@eurojuris.no

Hanne Andersen er advokatsekretær ved vårt kontor i Harstad hvor hun har arbeidet siden 2010 med administrative oppgaver.

Utdannelse:
1984 – 1985: Grunnkurs Handel og Kontor
1993 – 1993: Vekterkurs, Securitas
1993 – 1993: Resepsjonskurs, Securitas
2000 – 2000: Synergi, grunnkurs, Statoil

Stillinger:
1989 – 1990: Førstegangstjeneste Sjøforsvaret
1991 – 1992:  Tjenestegjort i den Norske FN-styrken i Libanon
1999 – 2001: HMS-sekretær, Statoil
2002 – 2004: Sekretær, Stena Don AS, Harstad
2006 – 2007: Saksbehandler, DNB NOR, Harstad
2007 – 2010: Ressurskoordinator, Relacom
2010 – 2017: Advokatsekretær, Eurojuris Nord
2018 –          : Advokatassistent DNA