Advokat Hugo Storø MNA

Mobiltelefon: +47 90 55 84 72
hugo@eurojuris.no

Hugo Storø er advokat og partner ved vårt kontor i Narvik. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1989 og har arbeidet i påtalemyndigheten i Trondheim og Narvik frem til 1998 da han etablerte seg som advokat i Narvik. Hugo har bred prosedyreerfaring i straffesaker og sivile saker. Han arbeider hovedsakelig med transaksjoner, fast eiendom og kontraktsrett/entreprise hvor han bistår privatpersoner, næringsliv og kommuner. Han har flere styreverv i privat og offentlig eide selskaper. Han har også vært leder for Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening.

Utdannelse
1989: Cand. jur. Universitetet i Oslo

Praksis
1990 – 1992: Politifullmektig Trondheim Pd.
1992 – 1998: Politiinspektør/stedf. politimester, Narvik Pd.
1998 – 1999: Advokat, Partner J&R Advokatfirma.
1999 – 2002: Advokat, Partner Advokatfirma Johnsen Storø AS.
2002 – 2016: Advokat, Partner Advokatfirma Storø.
2016 –          : Advokat, Partner Eurojuris Narvik AS.

Verv:
Styreleder i Storø Senter AS – 2000 – 2016
Styreleder i Gastrofoil AS – 2007 –
Styremedlem Hålogaland Ressursselskap IKS – 2002 – 2014
Styremedlem Nordkraft AS – 2013 –
Styreleder Sparebanken Narvik – 2016 –

Særlige kompetanseområder:
• Fast eiendoms rettsforhold
• Bygg- og entreprise, avtalerett
• Transaksjoner/strukturering
• Forretningsjuridisk (selskapsrett mv.)
• Kommunerettslige emner
• Arbeidsrett
• Strafferett
• Konkurs og insolvens
• Prosedyre