Advokat Jon Arne Østvik MNA

Mobiltelefon: +47 95 85 28 27
jon@eurojuris.no

Jon-Arne Østvik er advokat og partner ved vårt kontor i Narvik. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø i 1997 og har arbeidet som advokatfullmektig og advokat siden da. Jon-Arne har bred prosedyreerfaring i sivile saker. Han arbeider hovedsakelig med fast eiendom, entrepriserett og kontraktsrett hvor han bistår privatpersoner, næringsliv og kommuner. Jon-Arne er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og har styreverv i privat og offentlig eide selskaper.

Utdannelse:
1997: Cand. jur. Universitetet i Tromsø

Praksis:
1998 – 2000: Advokat, J&R Advokatfirma
2000 – 2014: Advokat, Advokatfirma Malm
2014 – 2016 : Advokat, Advokatfirma Storø
2016 –           : Advokat, Partner Advokatfirma Eurojuris Narvik

Verv:
2000 – 2007: Leder, kontrollkomiteen, Tjeldsund sparebank
2007 – 2016 : Leder, kontrollkomiteen, Ofoten sparebank
2011 –           : Styreleder, Narvik Vann
2007 – 2012 : Faglig leder, Meglerforum Narvik AS

Særlige kompetanseområder:
• Fast eiendoms rettsforhold
• Bygg- og entreprise, avtalerett
• Kommunerettslige emner
• Arbeidsrett
• Konkurs og insolvens
• Prosedyre