Advokat Lina Therese Remlo MNA

Mobiltelefon: +47 92 45 86 42
lina@eurojuris.no

Lina Therese Remlo er advokat og partner ved vårt kontor i Narvik.  Hun har tidligere arbeidet som universitetslektor på Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø, etter at hun ble uteksaminert derfra i 2005. Lina Therese arbeider med en rekke saksfelter hos oss, med en hovedtyngde innenfor arve- og skifterett, fast eiendom og entreprisesaker. Hun er også fast bistandsadvokat for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har derfor også strafferetten som et av sine viktigste arbeidsfelter. Hun har god erfaring fra prosedyre for ting- og lagmannsrett, både gjennom sivile saker og straffesaker.

Utdannelse:
2005: Cand. jur. Universitetet i Tromsø

Praksis:
2005 – 2009 : Universtetslektor, Juridisk faktultet UIT
2009 – 2016 : Advokat, Advokatfirma Storø AS
2016 –         : Advokat og Partner i Advokatfirma Eurojuris Narvik

Tilleggsutdannelse
2005: Politi og påtalerett, Universitetet i Bergen

Særlige kompetanseområder:
• Avtalerett
• Bistandsadvokat
• Fast eiendom
• Prosedyre
• Entreprise
• Personrett (arv-, familierett)
• Forvaltningsrett
• Strafferett

Fast bistandsadvokat for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.