Advokat Ottar Nilsen MNA (H)

Telefon: +47 77 00 21 00
Mobiltelefon: +47 90 10 51 19
ottar.nilsen@eurojuris.no

Ottar Nilsen er advokat og partner ved vårt kontor i Harstad. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i våren 1975 og har arbeidet i NVE før han begynte som advokatfullmektig i Harstad 5.1.1976. Han har nå over 40 års erfaring som advokatfullmektig/advokat. Ottar har bred prosedyreerfaring i sivile saker og som aktor i militære straffesaker. Han arbeider hovedsakelig med fast eiendom og kontraktsrett herunder entrepriserett, hvor han bistår privatpersoner, næringsliv og kommuner. Han har hatt flere styreverv i private selskaper og har vært medlem av Hovedstyret i Den norske Advokatforening og Forbundsstyret i Norges Juristforbund hvorav 2 år som nestleder.

Utdannelse
1975: Cand. jur. Universitetet i Oslo
1976 – 1979: Møterett for Norges Høyesterett

Praksis
1975: Juridisk avdeling i Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Oslo
1976 – 1979: Advokatfullmektig hos h.r.advokat Johannes Sellæg, Harstad
1976 –        : Advokat og partner, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS, Harstad

Verv:
1986 – 2008: Styremedlem i Nordic-Hotellene AS, styreleder fra 2001
1987 – 1996: Styreleder Melbu Fiskeindustri AS
1988 – 1996: Styreleder Havfisk AS
1989 – 1991: Medlem av Hovedstyret i Den norske Advokatforening
1993 – 1997: Medlem av Forbundsstyret i Norges Juristforbund, de to siste år nestleder
1994 – 1997: Styremedlem Nord-Norsk Vekst AS, det siste året styreleder
1999 – 2005: Styremedlem i Havfisk AS
1997 – 2004: Styreleder i Sparebanken Nord-Norge region Sør-Troms og Ofoten
2004 – 2009: Styreleder i Sparebanken Nord-Norge region Hålogaland
2001 – 2005: Medlem av styret i Eurojuris Norge BA, styreleder fra 2002
2007 – 2008: Styreleder i Eurojuris Norge AS

Særlige kompetanseområder:
• Selskapsrett
• Kontraktsrett
• Energirett
• Skjønn og ekspropriasjon
• Fast eiendom
• Prosedyre