Advokat Øystein Sagen MNA

Mobiltelefon: +47 95 70 32 24
oystein.sagen@eurojuris.no

Øystein Sagen er advokat og partner ved Harstadkontoret. Han kom til Harstad fra Bergen i 1996, og har jobbet hos oss siden 2002. Øystein har lang erfaring på området fast eiendom, og har spesiell kompetanse innenfor grunnerverv og ekspropriasjon. Innenfor dette område har han arbeidet med saker for både private, næringsliv og det offentlige. Arbeidsrett er også ett av Øystein sine hovedarbeidsområder, og han bistår her spesielt arbeidsgiversiden ved oppsigelsessaker, ansettelser osv.. Øystein har tilleggsutdanning innenfor bedriftsøkonomi, organisasjonsteori og konflikthåndtering. Han er godkjent mekler

Utdannelse:
1993: Cand. jur. Universitetet i Bergen
1995: Organisasjonsteori Norges Handelshøyskole
1999: Prosjektledelse Høgskolen i Harstad
2002: Kommunikasjon i organisasjoner Høgskolen i Harstad
2004: Godkjennelse som mekler av Den Norske Advokatforening

Praksis:
1994: Bergen kommune, saksbehandler sosialtjenesten
1994 – 1996: Fylkesmannen i Hordaland, førstekonsulent kommunalavdelingen
1996 – 2002: Forsvarets bygningstjeneste region Nord-Norge, rådgiver eiendomsseksjonen
2002 – 2003: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nilsen og Fagerholt DA, Harstad
2003 –           : Ansatt advokat/partner, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS, Harstad

Verv:
2002 – 2005: Medlem av styret for Harstad og omegn juristforening, styreleder de to første år
2010 –          : Kretsleder i Advokatforeningen
2010 –          : Styremedlem i Eurojuris Norge AS
2010 – 2011: Ulike verv innenfor idretten.
2010 2011

Publikasjoner:
Tidsskrift for eiendomsrett nr. 2/2009: «Erstatning ved ekspropriasjon til vindkraftverk – Kjøllefjordskjønnet»

Særlige kompetanseområder:
Fast eiendom
Kontraktsrett
Offentlige anskaffelser
Forvaltningsrett
Arbeidsrett
Skjønns- og ekspropriasjonsrett
Prosedyre
Mekling og konfliktløsning