Kontormedarbeider Regine Edvardsen

Født:
1968

Utdannelse:
1990 – 1992 1. og 2. avd. jus, Universitetet i Tromsø

Yrkesbakgrunn:
1987 – Sekretær ved advokatkontor