Advokat Stein Nilsen MNA

Tlf.: +47 77 00 21 00
Mobil: +47 90 20 51 50
stein.nilsen@eurojuris.no

Stein Nilsen arbeider som advokat ved vårt kontor i Harstad siden 2007. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen våren 2001 med spesialfag i arbeidsrett. Stein har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer ved Vesterålen tingrett på Sortland. Stein har bred prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett i sivile saker og straffesaker. Han arbeider hovedsakelig innenfor følgende rettsområder: Fast eiendom, kontraktsrett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser, arv/skifte, erstatning og insolvens, hvor han bistår privatpersoner, næringsliv og kommuner. Stein har også oppdrag som offentlig oppnevnt bostyrer ved konkurs og dødsboskifte.

Født:
1975

Utdanning:
1995 – 2001: Universitetet i Bergen; Juridiskembetseksamen med spesialfag arbeidsrett

Praksis:
2001 – 2004: Advokatfullmektig hos advokat Simon Kaarbø, Harstad
2005 – 2007: Vesterålen tingrett – dommerfullmektig/kst. tingrettsdommer
2008 – 2009: Ansatt advokat Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS
2010 –          : Partner i Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS

Særlige kompetanseområder:
Fast eiendom
Kontraktsrett
Arv- og familierett
Offentlige anskaffelser
Forvaltningsrett
Arbeidsrett
Erstatningsrett
Insolvens