Kompetanse og Personvern

Offentlig virksomhet
Det stilles stadig større krav til offentlig virksomhet. Store verdier forvaltes, og virksomheten er i offentlighetens stadige fokus. Konsekvensene av feil kan være betydelige i form av merkostnader, erstatningsanvar, negativ omtale m.v. Det kan derfor lønne seg å rådføre seg med advokat.

Privatpersoner
Advokatfellesskapet yter bistand til privatpersoner innenfor de fleste rettsområder.

Næringsliv
Advokatbistand til næringslivet er en vesentlig del av vår virksomhet. Gjennom god og kostnadseffektiv rådgiving, kan våre erfarne advokater i vesentlig grad bidra til at bedriften når sine mål. Dersom advokaten kobles inn i tide, kan hun eller han bidra til å vurdere risiko og muligheter, begrense risiko og forebygge problemer og konflikter. Er konflikten et faktum, kan advokaten bidra til å løse denne til beste for sin kunde eller prosedere saken for retten.

Les vår personvernerklæring!