Nyheter

Her vil vi fortløpende presentere nyheter og nyhetsbrev fra advokatfellesskapet.

if_logo_hvit_tagline_71x71

Samarbeidsavtale med If om rettshjelpssaker: 

If har inngått en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge (les mer her). Avtalen sikrer Ifs kunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Rettshjelpsforsikring inngår i villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister. Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringen, vil være kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m. Noen tvister er i utgangspunktet unntatt fra dekning, som straffesaker, arbeidstvister og familiesaker.

Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet, og skade må meldes senest innen ett år etter at tvist oppstod og advokat er engasjert. Vi vet først om dine utgifter til advokatbistand vil dekkes etter at If har behandlet søknad om bruk av rettshjelpsforsikring.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke, men samarbeidsavtalen mellom If og Eurojuris Norge vil sikre deg advokatbistand med god kvalitet og høy servicegrad til en gunstig pris (15 % rabatt på ordinære timesatser).

Kontakt oss på telefon 990 72 400 eller på e-post if@eurojuris.no, så hjelper vi deg.

Nyhetsbrev fra Eurojuris:

2018:

» Nr. 1 2018 Kommunal og Forvaltningsrett
» Nr. 2 2018 Erstatning ved personskade og sykdom
» Nr. 3 2018 Arbeidsliv og Arbeidsrett
» Nr. 4 2018 Eiendomsjuss

2017:

» Nr. 1 2017 Juss for borettslag og sameier
   Nr. 2 2017 Selskaps- og skatterett»
   Nr. 3 2017 Anskaffelses- og entrepriserett
 Nr. 4 2017 Juss over landegrenser

2016:
» Nr. 1 2016 Arbeidsrett
» Nr. 2 2016 Juss for leverandører
» Nr. 3 2016 Generasjonsskifte»
 » Nr. 4 2016 Juss i urolige tider

2015:
» Nr. 1 2015 Entrepriserett
» Nr. 2 2015 Personvern
» Nr. 3 2015 Næringsjus
» Nr. 4 2015 Juss for huseiere

2014:
» 
Nr. 1 2014 Erstatning ved personskade og sykdom
» Nr. 2 2014 Næringsjuss
» Nr. 3 2014 Arbeidsrett
» Nr. 4 2014 Juss for Landbruket

2013:
» 
Nr. 1 2013 Skatt og avgift
» Nr. 2 2013 Kjøp og salg av virksomheter
» Nr. 3 2013 Eiendomsutvikling
» Nr. 4 2013 Samboere – noen viktige rettslige forhold

2012
» 
Nr. 2 2012 Innleie av arbeidskraft