Om Eurojuris Nord

Advokatfirma Eurojuris Narvik og Advokatfirmaet Eurojuris Harstad utgjør sammen Advokatfellesskapet Eurojuris Nord. Samlet er vi en helhetlig leverandør av juridiske tjenester i vår region og i Nord Norge for øvrig.  

Vi mener at vår kompetanse, kvalitet, lange erfaring og lokalkunnskap gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for våre kunder. Fellesskapet har til sammen 11 advokater og advokatfullmektiger, og vil være ett av de aller største advokatmiljøene i Nord-Norge. Våre kunder vil ha tilgang på vår samlede kompetanse og kapasitet, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere store og krevende oppdrag. Dette gjør oss sterkere i konkurransen med de større advokatfirmaene i Sør-Norge, spesielt når det gjelder oppdrag for næringslivet.

Narvik og Harstad ligger i Nord-Norges mest folkerike område. Næringslivet i begge byene er inne i en spennende utvikling, og kommende investeringer vil gjøre reiseveien mellom oss kortere.  Vi tror at samarbeid byene i mellom er den rette veien å gå, og at det vil åpne nye muligheter for både oss og våre kunder.


logo_nordlogo_norgelogo_international


Nasjonalt nettverk

Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Advokatfirmaer:

Bergen:
Advokatfirma Stiegler
www.stiegler.no

Bodø:
Angell Advokatfirma
www.angell-co.no

Drammen:
Svensson Nøkleby Advokatfirma
www.svenssonnokleby.no

Harstad:

Advokatfirmaet Eurojuris Harstad
www.eurojurisnord.no

Haugesund:
Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund
http://haugesund.eurojuris.no

Kristiansand:

Advokatfirma Tofte
www.advtofte.no

Lillehammer/Gjøvik:

Advokatfirmaet Alver
www.alver.as

Molde:

Larhammer Aarseth Advokatfirma
www.larhammeraarseth.no

Narvik:

Advokatfirma Eurojuris Narvik
www.eurojurisnord.no

Oslo:

Advokatfirmaet Nordia
www.nordialaw.com/no

Porsgrunn/Skien:

Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard
www.lov.as

Sarpsborg/Moss/Fredrikstad/Halden:

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co
www.ytterbol.com

Sogndal:

Advokatfirmaet Tollefsen
www.advokat-tollefsen.no

Stavanger/Bryne:

Projure Advokatfirma
www.projure.no

Trondheim
Adnor Advokat
www.adnor.no

Lillestrøm:

Advokatfirmaet Halvorsen & Co

www.halvorsenco.no

Internasjonalt nettverk

Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer. Om lag 600 firmaer og 6000 advokater i Europa og utvalgte byer i resten av verden er tilknyttet Eurojuris International, som er representert i ca. 50 ulike land.

I et Europa uten grenser møter firmaer og den enkelte av oss i økende grad juridiske spørsmål utenfor Norge. Selv om internasjonale relasjoner stadig gjør verden mindre og lettere tilgjengelig, er lovgivningen svært ofte ulik fra land til land. Målsettingen til Eurojuris International er å kunne tilby næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner direkte og lokal juridisk bistand, i hele verden.

Gjennom Eurojuris International kan våre advokater yte juridisk bistand til deg som kunde også dersom tvister oppstår i utlandet eller på tvers av landegrensene. Vi kan enten ta kontakt med ett av medlemsfirmaene i utlandet på dine vegne, eller vi kan henvise deg til en advokat med nødvendig kompetanse.

Eurojuris International avholder to årlige kongresser som gir advokatene et godt kontaktnett i Europa og verdifull faglig oppdatering på rettstilstanden utenfor landets grenser. Medlemmene får også tilbud om en rekke arrangementer og kurs, som gir advokatene mulighet til videreutdanning og -utvikling innen ulike juridiske emner.

 

Vi samarbeider med

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15 % rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-telefonnummer
  • Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene.

if_logo_hvit_tagline_125x125

If har inngått en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge (les mer her) i 2016. Avtalen sikrer Ifs kunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Rettshjelpsforsikring inngår i villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister. Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringen, vil være kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m. Noen tvister er i utgangspunktet unntatt fra dekning, som straffesaker, arbeidstvister og familiesaker.

Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet, og skade må meldes senest innen ett år etter at tvist oppstod og advokat er engasjert. Vi vet først om dine utgifter til advokatbistand vil dekkes etter at If har behandlet søknad om bruk av rettshjelpsforsikring.